Kategori: Container | Hamn/Logistik

Unifeeder riktar skarp kritik mot Kielkanalen

Unifeeder har fått nog och är rejält kritiska mot hur Kielkanalen sköts. Under november har rederiet kunnat konstatera totalt 300 väntetimmar för fartygen, skriver Maritime Danmark och hänvisar till Maritim Heute.Unifeeder är kanalens största kund och lägger stora pengar på kanalpassager. Ett containerfartyg på 800 TEU betalar EUR 5.900 per resa. Kritiken gäller såväl bristande underhåll som misskött administration. Medel har anslagits för modernisering av slussarna men inget har hänt. Unifeeders alternativ är att runda Skagen vilket skulle kunna innebära färre anlöp i Hamburg eftersom Rotterdam då blir ett alternativ.