Fehmarnbelt.

Fotograf: Femern A/S

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Tyskt klartecken för tunnelbygge

Transportmyndigheten i tyska delstaten Schleswig-Holstein har nu gett klartecken för bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen. 

Beslutet innebär att den statliga danska byggherren Femern A/S, som ska bygga tunneln, nu har 14 dagar på sig att granska det tyska godkännandet innan det kan undertecknats. 

– Jag är glad och stolt över att vi i dag har uppnått denna viktiga milstolpe, vilket är resultatet av flera års samarbete mellan de parter som är involverade i Danmark och Tyskland. Godkännandet innebär att man nu har nått en överenskommelse mellan de tyska myndigheterna och Femern A/S om hur man konstruerar tunneln, säger Claus Dynesen, projektledare på Femern A/S i ett pressmeddelande. 

Analysera

Det faktiska plangodkännandet är ett juridiskt dokument på mer än 1.000 sidor som baseras på ansökan om 14.000 sidor som utarbetats av Femern A/S och LBV Lübeck i samarbete med tyska experter.

– Plangodkännandet fastställer de krav och villkor som måste uppfyllas, särskilt i förhållande till miljön, för att Femern A/S byggnadsarbete på den tyska sidan ska kunna fortsätta. Vi ska nu grundligt analysera godkännandet och sedan under våren presentera scenarier om hur vi ska uppnå projektmålen, säger Claus Dynesen.

Överklaganden

Det tyska godkännandet kan enligt pressmeddelandet överklagas till förvaltningsdomstolen i Leipzig, något som Femern A/S är förberedda på. Huvuddelen av arbetet kommer dock att äga rum på den danska sidan, vid Rødbyhavn. Bland annat ska en fabrik byggas där tunnel-delar ska framställas. Femerns förhoppning är att tunnelförbindelsen ska stå klar 2028.

Nyligen upphävde EU-domstolen ett tidigare godkännande av finansieringsmodellen för Fehmarn Bält-förbindelsen, efter överklaganden från bland annat Stena Line och Scandlines.