Fotograf: DFDS

Kategori: RoRo | Skeppsbyggnad

Två nybyggen till DFDS

Danska DFDS chartrar två roro-nybyggen från Siem Group. Fartygen levereras redan under nästa år.

DFDS tar fartygen på en fem år lång bareboat-charter och fartygen byggs enligt koncernen för att ”möta ökande fraktvolymer hos våra kunder”. I avtalet med Siem ingår en option för DFDS att köpa fartygen som byggs på Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, ett varv som tidigare levererat sex roro-fartyg till DFDS.

Större än dagens

När fartygen levereras i maj respektive september nästa år ska de ha en lastkapacitet på 4.076 filmeter vilket ska motsvara ungefär 262 trailrar. Det är en 20-procentig ökning av lastkapaciteten jämfört med fartygen de väntas ersätta skriver DFDS, utan att tala om vilka fartyg nybyggena ersätter. Annat än att de ska sättas in i rederiets linjenät på Nordsjön.

Möta miljökrav

Nybyggena ska också möta alla miljökrav, vara mer bränsleeffektiva och kräva mindre hantering vid lossning och lastning, enligt DFDS.