Fotograf: Conny Wickberg

Kategori: Tank | Ekonomi | Folk/företag

Tufft år för Concordia Maritime

Tankrederiet Concordia Maritime såg vikande intäkter för 2013 och fortsatt svag lönsamhet i en marknad med låga rater på spot.

– Även om tankmarknaden 2013 inte levererade vad vi och många andra hoppades på, är vår positiva syn på utvecklingen de närmsta åren oförändrad. Fundamentala faktorer och strukturella drivkrafter talar för en stigande marknad, skriver vd Kim Ullman i årsrapporten.

Enligt Kim Ullman är det framförallt tre saker som talar för en mer gynnsam utveckling: återhämtning i världsekonomin, omfördelning av den globala raffinaderikapaciteten och att skiffergasboomen förändrar spelreglerna på den amerikanska energimarknaden.

USD 13.000/dag

Concordia Maritime fortsätter att flytta fokus från kontrakt till den öppna marknaden. Men övergången har hitintills inte burit frukt. Åtta av tio P-MAX-fartyg seglar på spot.

– Vi har gradvis ökat vår marknads­exponering och 2013 var det första året då majoriteten av våra fartyg fanns på spotmarknaden. Under året seglade dessa fartyg i genomsnitt in USD 13.000. Trots att detta var cirka 20 procent bättre än världsmarknadsindex var intäkterna inte tillräckliga för att skapa lönsamhet.

Inga nedskrivningar

Under 2013 hade Concordia Maritime intäkter på 468 miljoner, en nedgång från 543 miljoner föregående år. Nettoresultatet landade på -28 miljoner, jämfört med -356 miljoner år 2012. Rörelseresultatet efter nedskrivningar (inga nedskrivningar) landade på 0,4 miljoner, jämfört med -334 miljoner år 2012 då rederiet gjorde stora nedskrivningar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.