Tunadalshamnen.

Fotograf: SCA

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Tunadalshamnen byggs ut

SCA investerar under de närmaste fyra åren cirka 460 miljoner kronor i utbyggnad av Tundalshamnen i Sundsvall.

Investeringarna i Tunadalshamnen omfattar en ny containerhamn och nya ytor för godshantering. Därefter ska hamnen kunna ta emot fartyg med 15 meters djupgående, jämfört med dagens 12 meter.

100.000 TEU

Den nya containerhamnen får kapacitet för hantering av 100.000 TEU per år. SCA avser också att valla in ett område söder om den nuvarande hamnen för att bygga land med nya ytor för godshantering.

– Med denna utbyggnad av hamnen kommer vi att kunna lasta betydligt större fartyg och vi kommer att ha effektiva och konkurrenskraftiga transporter av de produkter som ökar i volym i regionen. Viktiga delar av hamnutbyggnaden kommer att vara klara i samband med de nya volymerna av massa och återvunnen textilfiber från Renewcell kommer från Ortvikens industrtiplats, säger SCAs logistikdirektör Magnus Svensson i ett pressmeddelande.

Volymerna ökar

SCAs investeringar i Östrands massafabrik och pågående investeringarna i massaproduktion vid Ortvikens industriplats innebär en fördubbling av de volymer pappersmassa som ska transporteras från Sundsvallsregionen. Även sågverken Tunadal och Bollsta ökar sina produktionsvolymer.

SCA uppger att såväl pappersmassa som sågade trävaror i ökande utsträckning transporteras i container. Under de senaste fem åren har volymen containertransporter från Tunadalshamnen mer än fördubblats.

– Den här utvecklingen innebär att vi behöver kunna hantera större volymer containerfrakt än tidigare och vi behöver kunna ta emot större fartyg, både containerfartyg och så kallade break bulk-fartyg, säger Magnus Svensson.

Närmare marknaderna

– Med den utbyggda hamnen, den kombiterminal som byggs av Sundsvalls kommun och de förbättrade järnvägsförbindelserna till Tunadalshamnen, så kommer vi att ha en transportinfrastruktur som flyttar Sundsvall närmare såväl de globala exportmarknaderna, som den Skandinaviska hemmamarknaden vilket gynnar industri och handel i hela Mellannorrland, avslutar Magnus Svensson.