Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Tuffa tider syns i Viking Line-resultat

Fler passagerare och minskad omsättning, men ingen dramatisk nedgång i resultatet för de tre första kvartalen 2014.

Under årets tre första kvartal har Viking Lines omsättning minskat med 4,4 procent till 401,1 miljoner euro trots att antalet passagerare har ökat med 1,8 procent till närmare 5,1 miljoner. Rörelseresultatet på 9,5 miljoner euro är på samma nivå som under de tre första kvartalen 2013 om fjolårets försäljningsvinst av Isabella exkluderas. Resultatet efter skatter på 2,5 miljoner euro var en miljon svagare än motsvarande period året innan om inte Isabellas försäljningsvinst beaktas. Försäljningen av Isabella lyfte i fjol resultatet med 17,2 miljoner.

Minskade passagerarintäkter

Beskrivande för marknadssituationen är att de passagerarrelaterade intäkterna har minskat med 5,4 procent till 368,5 miljoner euro. Detta kompenseras inte av en 8,9 procents ökning av fraktintäkterna till 29,6 miljoner euro.

Koncernens driftskostnader minskade med 4,6 procent till 255,6 miljoner euro.

Prispress

Viking Line förklarar den minskade omsättningen med den rådande prispressen i dagens hårda konkurrenssituation, vikande volymer i början av året och en negativ konjunktur i Finland som påverkar konsumtionsmönstret. Detta har haft en negativ inverkan på införtjäningen per passagerare.

Däremot reducerades koncernens bunkerkostnader med 2,5 miljoner euro eller 5,4 procent. Förutom lägre bunkerpriser beror detta på fortsatt arbete med optimering av fartygens bunkerförbrukning.

Styrelsen bedömer fortsättningsvis att rörelseresultatet för hela år 2014 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2013 exklusive Isabellas försäljningsvinst.