Henrik Börjesson, vd för Börjessons Charterbåtar.

Fotograf: Privat

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Tre år med HVO100

För tre år sedan började Börjessons Charterbåtar att köra med HVO100 i sin största passagerarbåt. Nu gör en osäkerhet om skattereglerna att framtiden för bränslet ser betydligt mörkare ut.

Börjessons Charterbåtar på Styrsö är ett familjeföretag som startade sin verksamhet redan 1939. I dag bedriver man charter och beställningstrafik i Göteborg med två passagerarfartyg, Lyrön och Fjordskär. I flottan finns också ett undersökningsfartyg som utför kustvattenkontroller för SMHI.

År 2017 började man köra den största passagerarbåten, Lyrön med plats för 148 personer, med hundra procent HVO, så kallad HVO100. Samma år registrerade sig företaget i kampanjen Fossilfritt Sverige och antog en utmaning att bli helt fossilfria till år 2021.

– Vi hade tittat på olika möjligheter till biodiesel för att inte bidra till utsläppen av koldioxid. Det kändes som att det var nödvändigt. HVO är ju dubbelt så dyrt som vanlig diesel, men Lyrön går väldigt lätt i vattnet och är ganska bränslesnål i sig, säger Henrik Börjesson, vd och tredje generationen i företaget.

Förnybart drivmedel

HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil, och är ett förnybart drivmedel för dieselmotorer. Det kan blandas i befintlig diesel eller helt ersätta dieseln. HVO100 är en kemisk kopia av vanlig fossil diesel. Råvaror som kan användas i produktionen kan vara rena vegetabiliska oljor, till exempel rapsolja, råtallolja, sojaolja, palmolja med mera, men det kan även vara till exempel biologiskt material som kommer från slakterier som avfall.

Sedan Börjessons började med HVO100 på Lyrön 2017 har man även börjat köra sitt undersökningsfartyg på bränslet för ett och ett halvt år sedan.

Vi fick ju höja priset något, men det har inte påverkat mängden uppdrag.

Henrik Börjesson, vd Börjessons Charterbåtar

Förutom Börjessons båtar så är det bara ett fåtal andra i Sverige som drivs med hundra procent HVO. En är Drottning Silvia som trafikerar Limötrafiken utanför Gävle, andra är Vägverkets färjor inom Färjerederiet.

Övergången till biodiesel har varit effektivt som marknadsföringsargument, säger Henrik Börjesson.

– Vi fick ju höja priset något, men det har inte påverkat mängden uppdrag, tvärtom är det vissa företag och myndigheter som uppskattar att vi kör på HVO och ser det som en möjlighet för dem att ta ut personalen på havet.

Fartyget Lyrön från Börjessons Charterbåtar. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Vill ta bort rabatten

Trots framgången så är framtiden för Börjessons HVO-satsning väldigt osäker. Det beror i sin tur på osäkerheten kring den skatterabatt som Sverige har fått från EU för att sälja HVO100 och andra höginblandade biodrivmedel. Det är en dispens på två år, och som löper ut till årsskiftet.

Anledningen till att EU vill ta bort rabatten är att man inte vill att drivmedel ska konkurrera med livsmedelsproduktionen, och det är som sagt bland annat en del matoljor som ingår i produktionen av HVO. En annan negativ sak är att en del av råvaran utgörs av en restprodukt till produktion av palmolja, som kan bidra till skövling av regnskogar.

– Det är svårt för oss brukare att säkert veta hur hållbar biodieseln är. Även om restprodukten PFAD kommer från certifierade spårbara odlingar så påverkar det ju ändå till en större efterfrågan av palmoljan, som i sin tur ökar skövling av regnskog utanför de godkända odlingarna.

Stor andel på land

Även om ren HVO inte är så vanligt inom sjöfarten så är det en stor andel av Sveriges kollektivtrafik som körs på biobränslen som HVO och E85. Om skattebefrielsen skulle försvinna efter årsskiftet så skulle utsläppen för hela transportsektorn i Sverige inte minska i den takt som behövs för att nå 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030, enligt vad Energimyndigheten har uppgett till Sveriges Radio. Besked ska komma före årsskiftet.

– Problemet är ju att vi inte vet hur det blir nästa år, så det är väldigt osäkert. Även om sjöfarten skulle undantas från skatt så är det ju så att EU inte klassar HVO som riktigt hållbart och då blir det ju diskussioner om det här verkligen är rätt väg att gå, säger Henrik Börjesson.

Nu tittar företaget på en annan lösning.

– Vi har startat ett nytt projekt, att kombinera HVO med eldrift ombord på Lyrön. Det finns ny teknik som kan konvertera befintliga motorer utan att det tar så mycket mer plats i maskinrummet. Vi hade tänkt göra detta nästa vinter, men på grund av corona så ligger allt nere så vi kommer inte att lyckas med det nu.

Inga uppdrag

Coronapandemin har gjort att Börjessons Charterbåtar blivit av med alla sina charteruppdrag i sommar. Den enda fasta inkomstkällan för närvarande är de mätningar som man utför för SMHI.

Utan att kunna gå in med eget kapital i de investeringar som måste göras för att konvertera till el så blir det svårt att få lån från banken, konstaterar Henrik Börjesson.

– Så det är uppskjutet till framtiden. Men det är ett sätt att komma ifrån HVO:n. Vi har räknat på att vi skulle kunna köra 4–5 timmar endast med
el, om vi håller 8–9 knop. Så när vi har hämtat upp passagerarna, vilket vi oftast gör i Göteborg, så kan vi gå över till eldrift. Då blir det helt tyst, inga motorer som stör. Det är planen, men som har kommit av sig lite nu.

Artikeln var först publicerad i Skärgårdsredaren nr 02/20.