Margareta Wallenius-Kleberg vid omflaggning av fartyget Traviata 2019.

Fotograf: Wallenius Marine

Kategori: RoRo

Traviata blev blågul

Den svenska flaggan har hissats på Traviata, Wallenius Wilhelmsens senaste fartyg i Hero-klassen.

Omflaggningen ägde rum den 18 juni i Bremerhaven, Tyskland. Beslutet att flagga om Traviata togs av fartygsägarna Wallenius Wilhelmsen tidigare i år och Wallenius Marine har haft ansvar för processen. Wallenius Marine har också designat fartyget och ansvarat för byggnationen. Driften av fartyget sköts likaså av Wallenius Marine.

Positiv anda

– Det här är glada nyheter. Att addera fler fartyg till svenskt flagg öppnar för många möjligheter inom svensk sjöfartsindustri. Inte minst anställnings- och traineemöjligheter för svenska besättningar och den positiva anda som det ger att veta att världens mest hållbara fartyg är svenska, säger Johan Mattsson, vd för Wallenius Marine, i ett pressmeddelande.

Flagg har stor betydelse

Vilken stat som fartyg är registrerade under har stor betydelse, det markerar vilka regler och föreskrifter som fartyget ska följa och påverkar också skatter, certifiering, säkerhet etc, påpekar rederiet.

Traviata är en neo-panamax och kan lasta 8.000 bilar. Hon är det andra av fyra fartyg i Hero-klassen och systerfartyg till Titus, som levererades förra sommaren.

Ny standard

När Titus i april hade varit i trafik i tio månader uttalade Michael Hynekamp, COO Wallenius Wilhelmsen Ocean, att Hero-klassen har satt en ny standard i energieffektivitet med en cirka 15 procent lägre förbrukning än jämförbara fartyg i världsflottan.