Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Transport: ”Nu räcker det”

Transportarbetarförbundet tror inte att ett trepartsavtal är rätt väg att gå och man vill heller inte se någon förändring i den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

LO-facket Transport har hållit en låg profil under tiden som hamnkonflikten har härjat i containerterminalen i Göteborg. Trots att det nu råder ett relativt lugn i terminalen så har konflikten de senaste två veckorna blossat upp igen i media, med bland annat en rad olika debatter i olika forum. Förklaringen och utlösande faktorer är flera: dels katastrofsiffrorna för containerterminalen för 2017, som Göteborgs Hamn nyligen presenterade. Dels arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons uttalande om regeringens utredning om strejkrätten, där hon sa att hon kunde tänka sig en inskränkning av strejkrätten. Även SVT:s Uppdrag Gransknings program om hamnkonflikten framkallade en del diskussioner. 

Har varit återhållsamma

Och nu tar alltså även Transportarbetarförbundet bladet från munnen. ”Vi har haft hållningen att detta inte är vår konflikt och vi har varit återhållsamma i debatten. Men nu räcker det”, skriver man i ett pressmeddelande där man också  betonar att man aldrig kan acceptera att sätta arbetsmarknadsmodellen i gungning, som man anser att Svenskt Näringsliv nu gör. 

”Inte en framkomlig väg”

Transportarbetarförbundet representerar 55 procent av alla hamnarbetare i landet och har riksavtal med Sveriges Hamnar. Dock är anslutna Transportarbetare endast 37 procent hos APM Terminals i Göteborg. Majoriteten är alltså anslutna till Hamnarbetarförbundets avdelning fyra. Men att samarbeta med hamnfyran i ett trepartsavtal i Göteborg är uteslutet för Transport:

”De arbetar med direkt demokrati, det vill säga i deras fall att varje enskilt beslut som exempelvis detaljerna i ett avtal skall förankras hos medlemmarna. Det är inte fel, men det är ett annorlunda sätt att arbeta och det är en av anledningar till att vi inte tror att ett trepartsavtal är en framkomlig väg. Det skulle helt enkelt bli komplicerade förhandlingssituationer med väldigt många direkta viljor inblandade och vi tror inte att det skulle gynna våra medlemmar.”

Välkomnar hamnfyran

Transport skriver i pressmeddelandet att hamnarbetare behöver stå enade i ett förbund, vilket Ylva Johanssons utspel kring den svenska modellen, enligt Transport, visar. Till Hamnarbetarförbundet säger man: ”om ni verkligen är intresserade av ett kollektivavtal med tillhörande fredsplikt, välkomna till oss så tar vi ansvar tillsammans”.