Fotograf: Kasper Dudzik

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Trafikstart för eldriven linfärja

Landets mest trafikerade linfärjeled, mellan Göteborg och Kungälv, har nu fått eldrift. 

Sedan i går drivs linfärjan på Kornhallsleden med hjälp av elkabel. Kornhallsleden är, enligt Trafikverket, Sveriges i särklass mest trafikerade linfärjeled som förra året trafikerades av 730.000 bilar.

”Långsiktig hållbarhet”

Årligen görs cirka 24.000 färjeturer, vilket enligt Trafikverket innebär att övergången ger en betydande minskning av miljöpåverkande utsläpp samt även en minskning av buller eftersom eldriften är näst intill ljudlös.     

– Det är främst genom att hitta alternativ till fossila bränslen som färjetrafiken kan bidra till långsiktig hållbarhet. När det gäller linfärjor kan eldrift vara ett utmärkt alternativ. För frigående färjor, som till exempel på Hönöleden, handlar det om andra bränslen, som metanol eller HVO, säger Peter Peterberg, miljösamordnare i Färjerederiet i ett pressmeddelande.

Stora besparingar

Samma framdriftsystem som nu införs på Kornhallsleden har testats på linfärjan i Hamburgsund i Tanums kommun. Under de två första åren med eldriven lindrift uppnåddes en besparing på CO2-utsläpp på hela 107 ton per år. Eftersom Kornhallsleden har en mer omfattande trafik kommer besparingarna här att bli ännu större.

– Det är ett mycket glädjande resultat som visar att man kan åstadkomma mycket med teknisk utveckling i kombination med att investera i hållbara tekniska lösningar, säger Anders Werner, rederichef på Färjerederiet.

200 meter lång

Kornhallsleden går över Nordre älv mellan Kornhall i Kungälv och Gunnesby på Hisingen i Göteborg. Färjeleden är 200 meter lång och överfartstiden är 2 minuter.