Fotograf: Finnlines

Kategori: RoRo | Passagerarsjöfart

Tio kan få lämna Finnhansa

Högst tio anställda sägs upp eller permitteras om Finnlines säljer finskflaggade ropax-fartyget Finnhansa. Det meddelar rederiet i ett börsmeddelande.  

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat förbereder Finnlines en försäljning av Finnhansa, vilket fick rederiet att i början av juli inleda samarbetsförhandlingar (motsvarande MBL-förhandlingar) gällande fartygets besättning. 

Olönsamt

Samarbetsförhandlingarna är nu avslutade, och enligt rederiet kommer maximalt tio besättningsmedlemmar att sägas upp eller permitteras om Finnhansa säljs. Totalt består besättningen av 36 personer.

Orsaken till att rederiet vill sälja Finnhansa är att det under en längre tid varit olönsamt att operera fartyget, och att förändringar i miljölagstiftningen och i synnerhet det kommande svaveldirektivet gjort det än mer aktuellt med en försäljning. 

”Ingen påverkan”

Enligt rederiet kommer en eventuell försäljning av Finnhansa inte att påverka vare sig trafikutbud eller servicenivån till rederiets kunder. 

Finnhansa går i Finnlines trafik främst mellan Finland och Tyskland. Hon är byggd 1994 i Polen och flaggades in till Finland i januari i år.