Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk

Tillsyn genom egenkontroll i nya sjöregler

Transportstyrelsen påminner i ett pressmeddelande om att nya regler för nationell sjöfart börjar gälla den 1 juni.

Den stora skillnaden med de nya reglerna för nationell sjöfart är att de är funktionsbaserade. Det innebär att reglerna föreskriver vad som ska uppnås, men inte hur, och att tillsynen huvudsakligen bygger på egenkontroll. Det innebär att redare och fartygsägare själva går igenom och ansvarar för säkerheten på fartyget. Kontrollen rapporteras på Transportstyrelsens webbplats, därefter utfärdar Transportstyrelsen ett intyg som ska finnas ombord.

Stegvis införande

Införandet av de nya reglerna sker stegvis. Till en början omfattas fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och är större än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare.

Så här ser schemat för införandet av reglerna ut:

  • 1 juni 2017 för fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och är större än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare.
  • 1 april 2018 för alla fartyg som är större än 15 meter och fartyg som transporterar fler än 12 passagerare.
  • 1 april 2019 för fartyg mellan 5 och 15 meter som transporterar högst 12 passagerare.

Läs mer om nya regler för nationell sjöfart på Transportstyrelsens webb.