Sjösättning av Thun Britain.

Fotograf: Elisa Kruit

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Thuns andra NaabsaMax sjösatt

Thun Britain är namnet på Thun Tankers andra produkttanker av NaabsaMax-design.

Nybygget Thun Britain om 4.250 dwt sjösattes av Scheepswerf Ferus Smit vid varvets anläggning i Leer, Tyskland, den 7 januari 2022. Efter leverans i mars går hon in i en långtidscharter för brittiska Geos Group Ltd. Hittills har den nederländska varvsgruppen Ferus Smit byggt mer än 35 fartyg för Erik Thun Group.

Det andra av två

Thun Britain är det andra av de två beställda produkttankfartygen av NaabsaMax-typ. Seriens första fartyg Thun Blyth överläts i november 2020 och inledde därefter trafik för Geos Group.

Den fartygstyp som Thun utvecklat och kallas NaabsaMax (Not Always Afloat But Safely Aground) är designad för maximalt lastintag och förbättrad prestanda under hamnanlöpen. Därmed kan lastvolymerna ökas i nischade hamnar med tidvattenbegränsningar.

Ökad flexibilitet

– Med två NaabsaMAX-storleks tankfartyg av hög kvalitet kan vi erbjuda vi ökad flexibilitet i detta nischsegment. Dessa fartyg har byggts enligt absolut senaste design, vilket möjliggör att Geos Group och deras kunder får tillgång till den effektivaste och mest hållbara transportlösning som är tillgänglig inom detta segment, säger Joakim Lund, CCO, Thun Tankers BV, i ett pressmeddelande.

– Vi strävar alltid efter att möta våra kunders olika krav med skräddarsydda lösningar. I dessa speciella tider är vi speciellt nöjda att kunna hålla detta löfte med en andra specialbyggd tanker för vår nära samarbetspartner Geos Group, kommenterar Johan Källsson, vd, Erik Thun AB, i pressmeddelandet.