Fotograf: Tarbit Shipping.

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Tarbit utökar flottan

Tarbit Shipping har köpt en tidigare Malta-flaggad bitumen- och high heat-tanker.

Det senaste tillskottet i Tarbit-flottan är San Benedetto II som har döpts om till Bituma. Hon är på cirka 5.000 dwt och ett systerfartyg till Bitfjord (ex San Bertoldo), som rederiet köpte 2017. Bituma levererades av Avic Dingheng i Kina 2016 och har nu fått nederländsk flagg.

Togs över i Falkenberg

Före ägarbytet ägdes det då Malta-flaggade fartyget av San Benedetto II Shipping Ltd med management hos schweiziska ABC Maritime AG. Tarbit Shipping tog över fartyget i Falkenberg. Efter varvsbesök på Falkvarv inledde hon trafik för Tarbit i tisdags.

Bituma har fyra tankpar med två segregationer. Den totala lasttankvolymen är 4.705 kubikmeter. Huvudmaskinen är en Wärtsilä 6L32 medelvarvig diesel som utvecklar 3.000 kW.