Kategori: Haveri | Tank

Tanker på grund utanför Tallinn

Råoljetankern Kyeema Spirit om 113.537 dwt gick på grund i närheten av ankarplatsen utanför Muuga hamn måndagen den 24 september klockan 6.55 lokal tid. Kyeema Spirit låg för ankar i ballast i väntan på kajplats i Muuga hamn då hon i morse på grund av tilltagande vind lättade ankar för att skifta ankarplats. Fartyget gick på grund öster om ön Aegna trots att VTS upprepade gånger varnade för grundet. För att skifta plats inom ankarplatsen krävdes ingen lots ombord. Kyeema Spirit läcker bilgevatten, men det uppges inte föreligga någon fara för besättningen eller miljön. På olycksplatsen finns tre bogserare och oljesaneringsfartyget Kindral Kurvits är på väg. Kyeema Spirit har Bahamasflagg och är byggd 1999. Enligt Equasis ägs hon av Kyeema Spirit Holding LLC och har Teekay Shipping Glasgow Ltd som ship manager.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.