Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Tallink ändrar låneavtal

Den estniska koncernen AS Tallink Grupp har bland annat refinansierat sina kortfristiga lån för köpet av bil- och passagerarfärjan Isabelle.

AS Tallink Grupp har ingått ett låneavtal med AS Swedbank för att refinansiera köpet av bil- och passagerarfärjan Isabelle från Viking Line Abp. Färjan, som i Viking Lines trafik hette Isabella, togs över i april 2013. Tallink finansierades inledningsvis affären med kortfristiga krediter. Den nya lånesumman är på EUR 24 miljoner och lånet förfaller om fem år. 

I början av juni emitterade Tallink ett obligationslån på NOK 900 miljoner. Med intäkterna från denna har koncernen betalat tillbaka ett utestående lån på EUR 100 miljoner som tecknades 2006 för att finansiera köpet av Superfast-färjorna.

I och med refinansieringsåtgärderna har Tallinks amorteringsplan ändrats för de kommande fem åren. Under 2014 till 2016 ska koncernen amortera EUR 90 miljoner årligen. År 2017 amorteras EUR 280 miljoner och 2018 EUR 207 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.