Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Tallink reducerar sin skuldbörda

Tallinks strategi har under de senaste åren varit att märkbart reducera sin skuldbörda. Under tredje kvartalet 2012 uppgick kassaflödet från verksamheten till EUR 59 miljoner. Banklån amorterades under perioden med 41 miljoner, vilket resulterade i en minskning av de räntebärande skulderna med 4,5 procent. Under de senaste 12 månaderna har koncernen reducerat sina räntebärande skulder med 134 miljoner. I slutet av tredje kvartalet uppgick nettoskulden till 803 miljoner. Koncernledningen uppger att man fokuserar på att optimera nuvarande aggressiva amorteringsplan för de kommande åren i syfte att stärka koncernens fria kassaflöde. Omsättningen för AS Tallink Group ökade fortsättningsvis under det tredje kvartalet 2012. Antalet passagerare ökade med två procent under kvartalet, medan de totala biljettintäkterna per passagerare minskade på grund av det dåliga sommarvädret som förorsakade mer marknadsföringsåtgärder än normalt. Däremot gick ombordförsäljningen upp i butiker och restauranger. Omsättningen för årets nio första månader var EUR 721,1 miljoner, närmare sju procent mer än motsvarande period 2011. Resultatet före skatt uppgick till 50,6 miljoner, jämfört med 45,2 miljoner året innan. Jämfört med tredje kvartalet 2011 ökade Tallinks bränslekostnader med 5,5 miljoner under tredje kvartalet 2012.