Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Forskning

Tallinn ansluter sig till STM

VTS-centret i Tallinn blir det sjätte centret att ansluta sig till STM Validation-projektet. I och med det har fler centra än väntat anslutit sig till projektet.

Sedan tidigare finns fem olika landcentra kopplade till STM Validation-projektet i Sverige, Danmark, Spanien och två i Norge. Det sjätte centret som nu installerats i Tallinn i Estland är också det första som sätts upp utanför det EU-finansierade projektet.

– Vi ville ansluta oss till Sea Traffic Management (STM) så snabbt som möjligt, säger Are Piel, chef för VTS-avdelningen på Estonian Maritime Administration.

”Ny nivå”

– En förutsättning för att säkerställa säker trafik och för att kunna erbjuda god service är att känna till fartygens intentioner och det är det som STM:s rutt- och datadelnings-tjänster gör.

– Det finns tre stora milstolpar i VTS:ens historia; radarn som berättar att något kommer, AIS:en som berättar vem som kommer och STM som kommer att förmedla vilka intentioner fartygen som kommer mot oss har. Detta kommer att ta VTS:en till en ny nivå, säger Anders Johannesson på Sjöfartsverket, koordinator för VTS-tjänsterna inom STM Validation-projektet.

Avslutas snart

STM Validation-projektet har pågått i nuvarande form sedan 2015 och avslutas vid årsskiftet i år. Projektet har letts av svenska Sjöfartsverket och har finansierats med EU-medel. I november hålls en avslutande konferens på IMO:s kontor i London.