Ships of the Year

  • Fartygsfest. Färjor, tankfartyg, arbetsbåtar och forskningsfartyg. Under förra året levererades över 20 nybyggda fartyg med koppling till svensk sjöfart. Sjöfartstidningen har sammanställt allt om dem i den 128-sidiga bilagan Ships of the Year 2021.