Kategori: Skeppsbyggnad

Läs om alla fjolårets nybyggen i extra tidning

Roro-fartyg och färjor, tankfartyg och specialfartyg. Under 2022 levererades över 30 nybyggda fartyg med koppling till svensk sjöfart. Sjöfartstidningen har sammanställt allt om dem i den över 100 sidor stora bilagan Ships of the Year 2022.

Trots att 2022 präglats av krig, ekonomiska svårigheter och pandemieffekter, så har det levererats en lång rad med nya fartyg med koppling till Sverige under året som gått. Det handlar om allt från tankfartyg med modern teknik och nya bränsleval, biltransportfartyg med batterilösningar och färjor till flera stora rederier med trafik på Sverige och forskningsfartyg.

Stor variation på fartygen

Två av de kanske mest intressanta fartygen som levererats är Wallenius SOL:s svenskflaggade Botnia Enabler och Baltic Enabler. Det är världens största isklassade ConRo-fartyg med multi fuel-drift som enligt rederiet kännetecknas av hög miljöprestanda och en design som är speciellt anpassad till den svenska och finska basindustrins behov.

En annan mycket spännande serie fartyg som levererats är de grönmålade och även miljömässigt gröna tankfartygen Stena Pro Patria, Stena Pro Marine och Stena Promise. Det är metanoldrivna tankfartyg som ingår i Stena Bulks joint venture med metanoltillverkaren Proman, Proman Stena Bulk. Genom fartygen hoppas Stena kunna bidra till att bygga upp en infrastruktur för metanol som marint bränsle.

Utöver dem har det levererats hela sju ropax-färjor till svenska rederier och rederier med trafik på Sverige. Bland annat har Stena Line fått leverans av de förlängda E-Flexerfartygen Stena Estelle och Stena Ebba som går i trafik mellan Karlskrona och Gdynia och som är de första nybyggena som rederiet satt i trafik på en svensk hamn på 25 år.

Blickar även framåt

I Sjöfartstidningens digitala bilaga Ships of the Year 2022, presenteras de nya fartygen som levererades under 2022 och som har koppling till svensk och finsk sjöfart. Dessutom presenteras årets nybyggda kryssningsfartyg och fartyg med väntad leverans under 2023.

Bilagan Ships of the Year 2022 är på 102 sidor och finns att läsa gratis i Sjöfartstidningens app där man som prenumerant även kan läsa Sjöfartstidningen som e-tidning. Det går även att läsa bilagan via denna direktlänk.