Havsbaserad vindkraft

  • Ny rapport. Vindkraft till havs behöver utformas med hänsyn till sjöfarten för att inte bli ett hinder. Det påpekar Sjöfartsverket efter Energimyndighetens rapport om nya områden för havsbaserad vindkraft.