BRP

  • Lock och pock. Bunkerrederiet BRP fortsätter att jobba med rekryteringsinsatser genom att visa upp sig och sina fartyg för skolelever och allmänhet. ”Vi har en egen liten konvoj”, säger rederiets vd Mattias Petersson.

  • Visar upp sig. BRP öppnar sina fartyg för ombordbesök från högstadie- och gymnasieskolor för att attrahera unga till branschen. Sjöfartstidningen hängde på elever från Törnströmska gymnasiet i Karlskrona när de gjorde sitt studiebesök på Fox Luna.