Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Swedegas investerar i Göteborg

Swedegas investerar i ny LNG-infrastruktur i Göteborgs Hamn för att möta sjöfartens behov av miljövänligare bränsle. Det blir den första anläggningen för LNG i Göteborg.

Swedegas har tagit beslut om att investera i ny LNG-infrastruktur i Göteborgs Hamn för att möta det ökade behovet av bränslet till fartyg. Anläggningen blir den första i Göteborgs Hamn och kommer göra det möjligt för fartyg att bunkra samtidigt som de ligger vid kaj. Anläggningen beräknas vara i drift under 2018.

Byggs i Energihamnen

– Investeringen är startskottet för att stegvis bygga en större anläggning som också kan förse transportsektorn och svensk industri med flytande gas. Inom samtliga sektorer handlar det om att ställa om från oljebaserade produkter, säger Johan Zettergren, vd på Swedegas, i ett pressmeddelande.

Anläggningen kommer byggas i Energihamnen i Göteborg. Gasen kommer fraktas till anläggningen via trailers eller containrar som lossar vid en lossningsstation. Gasen distribueras sedan via en 450 meter lång vacuumisolerad kryogen rörledning ut till kajerna i Skarviksområdet i Energihamnen.

Stor efterfrågan

Enligt Göteborgs Hamn har efterfrågan varit stor och systemet har utvecklats i samråd med rederier och andra aktörer på marknaden.

– Vi har sedan länge trott på LNG som framtidens bränsle. Swedegas satsning ligger i helt linje med vår ambition att minska sjöfartens miljöpåverkan och skapa ett hållbart skandinaviskt godsnav, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Början på något större

Anläggningen är ett första steg i att utveckla en större, mer omfattande, gasinfrastruktur i Göteborgs Hamn. Planen är att det också ska kunna anslutas till stamnätet för gas där både natur- och biogas transporteras.

EU har givit projektet så kallad PCI-status, vilket innebär att det är ett av de mest prioriterade infrastukturprojekten i Europa. EU har också via INEA (The Innovation and Networks Executive Agency) beviljat stöd för att projektet ska kunna realiseras. Swedegas har också tecknat ett avtal med en leverantör som ska bygga anläggningen.