Kategori: Miljö | Politik

Sverige luftar oro för svavelbegränsning

Under EU:s transportministermöte i Luxemburg den 16 juni luftade flera länder oro för den kommande begränsningen av svavelinnehållet i fartygsbränslet inom SECA 2015.

Sverige, Finland, Nederländerna och Estland uppges ha framfört, förhandlingen hölls bakom lyckta dörrar, att EU bör ta initiativ för att ta tag i problemet. För många länder inom SECA innebär den kommande regeln om max 0,1 procent svavel i fartygsbränslet betydande konkurrensförsämringar. 

Svavelfrågan var långtifrån bland huvudpunkterna på transportministermötet där Sveriges infrastrukturminister Catharina-Elmsäter Svärd deltog. På agendan stod bland annat EU:s vitbok om transporter, EMSA och inre vattenvägar.

När det gäller EMSA beslutade ministrarna att myndighetens uppdrag ska utvidgas och däribland innefatta sanering av oljeolyckor vid offshoreinstallationer. Man kom överens om att fortsätta jobba för ökad trafik på de inre vattenvägarna: ta bort flaskhalsar, etablera intermodala anslutningar från sjön och hamnar till inlandet, modernisera flottorna, och vidare utveckla informationsutbytet.

Transportministerrådet betonade att inre vattenvägar är miljövänliga och sväljer mycket last till låga infrastrukturkostnader.

Under debatt om EU:s vitbok för transporter som bland annat säger att CO2-utsläppen från transportsektorn ska minska med 60 procent fram till 2050, framkom att många länder anser att utsläppsmålen är för ”ambitiösa” och målen därför inte ska vara bindande.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.