Fotograf: IMO

Kategori: Politik | Regelverk

Sverige kvar i IMO:s råd

Sverige har på nytt valts in som medlem av IMO:s råd. Omvalet skedde vid IMO:s generalförsamlingsmöte som just nu pågår i London. 

Beslutet innebär att Sverige sitter med i IMO:s råd även under perioden 2014-2015 och att man därmed får fortsatt möjlighet att påverka kommande IMO-beslut. 

− Att Sverige blivit invalt i IMO:s råd ger oss stort inflytande över organisationen och också möjlighet att arbeta med övergripande frågor som är viktiga för Sverige, till exempel effektivisering och regelförenkling, säger Ingrid Cherfils, Transportstyrelsens sjö- och luftfartsdirektör, som representerar Sverige vid IMO:s generalförsamling.

Styr organisationen

IMO:s generalförsamling, som just nu håller sitt 28:e möte i London, är den internationella sjöfartsorganisationens högsta beslutande organ och möts vartannat år. Generalförsamlingen består av samliga 170 medlemsstater, och i perioden mellan dess möten är rådet som styr organisationen och därmed fungerar som en styrelse för IMO. 

Rådet har 40 platser indelade i tre kategorier: A, B och C. I grupp A återfinns de tio stater som har ”störst intresse av att tillhandahålla tjänster inom internationell sjöfart”. I grupp B väljs de tio stater in som har ”störst intresse i internationell sjöfart”, och i grupp C väljs 20 stater in som har ”särskilda intressen i sjötransporter och som tillgodoser ökad regional representation i IMO-rådet”. 

Kvar i grupp B

Sedan många sitter Sverige med i grupp B, och det är också där man nu har valts in för de kommande två åren – ihop med länder som till exempel Kanada, Frankrike och Argentina. 

− Det fortsatta förtroende vi fått att få vara en del av IMO:s råd är ett gott betyg åt Sveriges arbete i IMO och det engagemang Transportstyrelsens medarbetare visar, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör, i ett pressmeddelande.

Kommentarer

 • Anonym

  ”Det fortsatta förtroende vi fått att få vara en del av IMO:s råd är ett gott betyg åt Sveriges arbete i IMO och det engagemang Transportstyrelsens medarbetare visar”

  Ja tjena! Verkligen det som är orsaken.
  Nej, orsaken varför Sverige får vara med är för att vi är det landet i världen som betalar mest pengar till FN och därmed IMO. Sluta betala och se om de fortfarande vill ha oss med.

 • Andreas Åsenholm

  Fantastiskt! Sverige får behålla sina möjligheter att påverka och utveckla den regionala och internationella sjöfarten.Detta innebär ett stort ansvar och stora möjligheter! Jobba på!

  • Anonym

   Larv. Det spelar ingen roll vad svenskar gör eller säger i IMO. Att tro något annat är bara dumt. Sverige får vara med för att vi betalar kalaset.

 • Anders von Dunke

  När man har råd att skaffa nybyggda fartyg då borde man har råd att anställa SVENSK PERSONAL ISTÄLLET FÖR FILIPINSK PERSONAL OMBORD PÅ DERAS NYA FARTYG.

  Jag tycker att man ska raderar alla filipinare på de svenska fartygen. Varför ska man ha filipinsk personal ombord på ett svensk flaggat fartyg? Det är väldigt sjukt. Jag är redo att slåss politiskt med att göra så att varenda filipinare ombord på våra svenskflaggade fartyg ska bli av med sina tjänster ombord och ge plats för de svenska sjömännen. Är det ingen som håller med mig om detta?

 • Anders von Dunke

  Jag tycker att de svenska IMO representanterna ska förhandla om att radera varenda filipinsk sjöman ska försvinna från de svenskflaggade fartygen.

  Detta är en viktig fråga att ta upp på nästa möte.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.