Fure Vinga.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Tank | Regelverk

Svensk tanker först med ny klassnotering

Klassningssällskapet Bureau Veritas har tilldelat tankfartyget Fure Vinga samtliga nya tilläggsnoteringar för smarta fartyg.

Det svenska produkt- och kemikalietankfartyget Fure Vinga om 17.999 dwt erhåller som första fartyg samtliga av de klassnoteringar för smarta fartyg som utfärdas av klassningssällskapet Bureau Veritas (BV). Den svenskflaggade Fure Vinga ägs av Furetank Rederi och ingår i Gothia Tanker Alliance.

Smarta system

Fure Vinga är utrustad med smarta system för att bland annat förbättra fartygets energieffektivitet. Klassnoteringen H1 har Fure Vinga erhållit för att hon har utrustats med smarta system som övervakar skrovets kondition. Vidare har fartyget integrerade system för maskineri, vilka betecknas med noteringen M1, och navigation, N1.

BV uppger att Fure Vinga uppfyller alla krav för första nivån (Tier 1) inom regelnoteringen NR675 ”Additional Service Feature SMART”, som BV utfärdade i januari 2021.

Enligt klassificeringssällskapet har kraven utvecklats som ett riktmärke för säker och pålitlig design och operation av smarta ombordsystem. De omfattar såväl hårdvara som mjukvara, och inkluderar även tester av ombordsystem och integration.

LNG eller LBG

Fure Vinga levererades den 19 januari 2021 av det kinesiska varvet China Merchants Jinling Shipyard (Yangzhou) Dingheng. Designen har tagits fram av FKAB. Fartygets maskineri är av dual fuel-typ och kan använda flytande naturgas (LNG) eller flytande biogas (LBG) som bränsle. Fure Vinga har även utrustats med ett UPS-batteripaket för hybridoperation. I kombination med egenskaper som exempelvis optimerade skrovlinjer, propeller i dysa och möjlighet till uppkoppling till landel har fartygets energi- och bränsleförbrukning reducerats avsevärt.

Rederiet uppger att utsläppen av koldioxid har minskat med 55 procent, NOx med 86 procent, svavel med 99 procent och partiklar med 99 procent. Vid mätningar under provturen gav BV Fure Vinga ett EEDI-värde på 4,64 (Energy Efficiency Design Index). Värdet är, enligt Furetank, betydligt lägre än IMO:s gränsvärden för fartyg av motsvarande storlek, både vad gäller Phase 1 (EEDI 9,32), som gäller för fartyg byggda 2015–2020, och för Phase 3 (EEDI 7,54), som gäller för fartyg byggda från 2025 och framåt.

”Sätter ny standard”

Ombord finns en rad datorbaserade system med smarta funktioner för insamling, överföring, analys och visualisering av data, vilka uppges ge stöd till besättningen vid beslutsfattning och optimera drift och underhåll.

– Vi prioriterar alltid säkerhet, kvalitet och miljö. Vi utrustar våra nya fartyg med den senaste tekniken för att kunna leverera bästa prestanda till våra kunder. Vår nya generation av produkt- och kemikalietankers i intermediate-storlek tar oss till nästa nivå vad gäller integration av ombordsystem. Vi är nöjda med att samarbeta med Bureau Veritas, eftersom de stödjer innovativa lösningar med relevanta klassnoteringar och tekniska krav som sätter en ny standard för vår industri, säger Lars Höglund, vd för Furetank, i ett pressmeddelande.

– Då sjöfarten fortsätter sin digitala transformationsresa för att förbättra säkerheten och minimera operativa risker är det logiskt att utnyttja smart teknik för övervakning och beslutsstöd. Furetank har uppnått detta i viktiga system i Fure Vinga som därför har blivit det första BV-klassade fartyget som tilldelas hela sviten av smarta noteringar, kommenterar Gijsbert de Jong, Marine Chief Executive Bureau Veritas Nordic.