Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Svensk Sjöfart gör tumme upp för paketet

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar det stödpaket på 39 miljarder till företagen som regeringen med samarbetspartier lanserade förra veckan, men efterlyser även fler åtgärder.

Det var i torsdags som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna presenterade ett nytt stödpaket till näringslivet för att underlätta under coronakrisen.

Stödpaketet beräknas kosta statskassan 39 miljarder kronor och uppemot 180.000 företag kan komma att ha rätt till det. Det gäller företag som har en omsättning på över 250.000 kronor per år och som har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent mellan mars och april 2020 jämfört med 2019. Som mest kan varje företag få 150 miljoner kronor.

”Väldigt dramatiskt”

– Det som har skett har varit väldigt dramatiskt och man kan inte förvänta sig att någon var förberedd på att det här skulle hända. Det är därför vi riktar stödet mot det tapp som de hade i början. Sen kommer det att finnas större möjlighet för företagen att ställa om, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar till Dagens Nyheter.

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar beskedet om ytterligare stöd till företagen, men efterlyser också fler åtgärder.

Anders Hermansson, vice vd på Svensk Sjöfart säger i en kommentar på föreningens hemsida att den förevarande krisen har drabbat många företag hårt och att man måste säkerställa att företagen finns kvar.

”Färjetrafiken är central”

– Sjöfartssektorn har påverkats kraftigt av krisen och då i synnerhet färjorna. Färjetrafiken är central både för att säkerställa de snabba transporter som bland annat industrin är beroende av för att upprätthålla sina värdekedjor, så väl som för att försörja den svenska besöksnäringen med turister. Att det nya omställningsstödet utformas så att det också omfattar rederier är oerhört viktigt för att säkerställa transportmöjligheterna till och från Sverige.

Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, säger att det från sjöfartens sida också är väldigt viktigt att regeringen beslutar om bland annat Trafikverkets förslag vad avser justeringar i sjöfartsstödsförordningen.

– I annat fall innebär det att rederiernas kostnader ökar, exempelvis på grund av att personal inte kan nå sina fartyg till följd av stängda gränser och för personal som arbetar ombord på fartyg som rederier tvingats ta ur trafik. Det är också viktigt att regeringen säkerställer att svenska farledsavgifter, i likhet med vad som skett i Finland och Estland, anpassas så att besöksnäringen och industrin inte får sämre förutsättningar när man ska återstarta svensk ekonomi, säger Rikard Engström.