Fotograf: Föreningen Svensk Sjöfart

Kategori: Folk/företag

Svensk Sjöfart anställer vice vd

Föreningen Svensk Sjöfart anställer Rikard Engström, ekonomie doktor i företagsekonomi, som vice vd med ansvar för näringspolitik från och med den 23 maj 2016.

Rikard Engström kommer närmast från en tjänst som chefsstrateg på Trafikverket med ansvar för gods- och logistik samt uppdrag för EU-kommissionen. Rickard har tidigare arbetat som logistikexpert vid Vägverket samt undervisat i logistik- och transportekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Bred kompetens

Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart, säger att Rikard Engström med sin breda kompetens kommer att kunna lyfta in sjöfarten i ett större sammanhang.

– Vi är mycket glada för att Rikard Engström kommer att börja arbeta för vår förening. Svensk Sjöfart har framtiden för sig och regeringen har nyligen vidtagit flera viktiga initiativ för att ytterligare stärka sjöfartens roll och konkurrenskraft. Med en nu stärkt organisation har vi alla möjligheter att skapa de möjligheter som krävs för att skapa en blå tillväxt för Sverige.