Svalt intresse för gemensamma varv för skrotning

Ett förslag om att upprätta gemensamma europeiska varv för nedmontering av gamla fartyg, möttes av skepticism på organisationen Shiprepairs konferens i Amsterdam i början av veckan. Förslaget ingår i ett projekt som kallas Shipmates och är ett samarbete mellan Community of European Shipyard Associations Interyard och sammanslutningen Shiprepair. I Shipmates utreds bland annat frågan om att etablera sex gemensamma anläggningar för nedstyckning. Enligt uppgifter ligger den potentiella marknaden i Europa på EUR 1,5 till 2 miljarder per år. Och som en jämförelse genererar skrotmarknaden i Asien 600.000 jobb bara i Indien, Bangladesh och Pakistan. Men ett stort antal delegater i organisationen Shiprepair vill inte se några gemensamma europeiska varv för ändamålet, med motiveringen att det är enklast och mer lönsamt om rederierna själva ombesörjer nedstyckning och avlägsnande av farliga material.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.