Fotograf: Perry Nordeng

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Svagt uppåt i svenska hamnarna

Mängden gods som hanteras i de svenska hamnarna ökar jämfört med förra året – om än svagt. Det visar nya kvartalssiffror från Trafikanalys.

Officiell statistik över den svenska sjötrafiken visar på en fortsatt svagt uppåtgående trend för godshanteringen. Enligt myndigheten Trafikanalys uppgick den totala godshanteringen i de svenska hamnarna under månaderna april till juni till 42,2 miljoner ton, vilket är en ökning med 0,7 procent jämfört med motsvarande månader 2014.

Jämför man årets andra kvartal med årets första kvartal så har det även här skett en ökning av godshanteringen med 0,7 procent, och tittar man sedan halvårsvis så har godshanteringen ökat med 2 procent från förra året till innevarande år.

Genomgående ökning

Kvartalsökningen från förra året slår igenom på de flesta lasttyper. Lägger man ihop inrikes- och utrikestrafiken ökade såväl flytande bulk (+1%), torr bulk (+5,8%), containrar (+2,7%) som roroenheter (+2,6%). Endast kategorin ”annan last” minskar jämfört med förra året.

Antalet fartygsanlöp minskade visserligen en aning under Q2-2015 och uppgick till 19.041 anlöp, vilket är en minskning med 2,2 procent jämfört med Q2-2014. Tittar man istället på den totala bruttodräktigheten som mått så ökade det sammanlagda tonnaget med 0,6 procent och uppgick till 300 miljoner bruttoton.

Nedåt för passagerartrafiken

När det gäller passagerartrafiken är trenden istället svagt negativ jämfört med motsvarande månader förra året. Under årets andra kvartal uppgick det totala antalet passagerare, både inrikes och utrikes, i de svenska hamnarna till 7,8 miljoner, vilket är en minskning med 1,4 procent från andra kvartalet 2014.

Halvårsvis är dock den nedåtgående kurvan svagare. Under årets sex första månader minskade den totala mängden passagerartrafik med 1 procent jämfört med förra året.

Kommentarer

 • Peter Zoné, Örbyhus

  enl artikeln uppgick den
  den totala godshanteringen i de svenska hamnarna under månaderna april till juni till 42,2 ton,

  inte många kilo per hamn per månad!
  Sjöfartstidningen mår vara en bra tidning, men har ofta väldig anmärkningsvärda faktafel i sina artiklar

  • Fredrik Davidsson

   Tack för påpekandet, och för att du tycker att vi gör en bra tidning.

   Vi rättar till felet.

   Fredrik Davidsson
   SJöfartstidningen

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.