Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Svag krona påverkar Eckerö

Svagare kronkurs och högre bunkerpriser återspeglas i Rederiaktiebolaget Eckerös halvårsresultat.

Rederiaktiebolaget Eckerös omsättning uppgick under årets sex första månader till 106,2 miljoner euro (109,2 miljoner euro motsvarande period 2016). Rörelseresultatet uppgick till 0,7 miljoner euro (5,3 miljoner). Under motsvarande period i fjol ingick 3,3 miljoner euro i realisationsvinster från fartygsförsäljningar. Halvårsresultatet före skatt uppgick till -3,1 miljoner euro (5,4 miljoner).

Intäkterna inom dotterbolagen Eckerö Linjen och Birka Cruises genereras huvudsakligen i svenska kronor. Resultatet påverkas negativt av att den svenska kronans värde har varit svagare än under motsvarande period i fjol. På grund av högre pris på olja har dessutom bunkerkostnaderna ökat. 

Mer last

Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 1,387 miljoner, vilket är en minskning med en procent jämfört med motsvarande period i fjol. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna färjelinjerna över Ålands hav (Eckerö Linjen) respektive Finska viken (Eckerö Line) uppgick till sammanlagt 41.098, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarade period i fjol. 

För passagerarverksamhetens helårsresultat uppges verksamhetsårets andra halva vara avgörande. Vidare meddelar koncernen att den verkar i en omgivning med många osäkerhetsfaktorer där svenska kronan förväntas vara svag även under andra halvåret och bunkerpriset förväntas vara fortsatt volatilt.