Eloise är en av de färjor som idag trafikerar älven i Göteborg.

Fotograf: Styrsöbolaget

Kategori: Färjetrafik

Styrsöbolaget får fortsätta med älvtrafiken i Göteborg

Styrsöbolaget, som är en del av Transdev Sverige, har av Västtrafik tilldelats färjetrafiken över Göta älv. Avtalet sträcker sig från december 2025 och 15 år framåt. Samtidigt ska samtliga sex färjor bli elektrifierade.

Det är Styrsöbolaget som idag driver älvtrafiken i Göteborg. Beskedet innebär en förlängning av nuvarande avtal.

– Det är naturligtvis oerhört glädjande att vi ges förnyat förtroende men det är också ett kvitto på att den verksamhet vi bedriver är tillförlitlig, hållbar och kostnadseffektiv, säger Bertil Pevantus, vd på Styrsöbolaget, i ett pressmeddelande.

Sex färjor på el

När det nya avtalet träder i kraft kommer samtliga sex färjor att drivas på el, vilket enligt Styrsöbolaget både innebär att trafiken blir tystare och att utsläppen av koldioxid, kväveoxider och andra skadliga partiklar försvinner helt. Idag går bara två av färjorna på älven på el, Elvy och Eloise.

– Vi ser fram emot att elektrifiera trafiken över älven och på sikt även den trafik vi bedriver i Göteborgs södra skärgård, säger Bertil Pevantus.

Färjetrafiken över Göta älv är en central del av kollektivtrafiken i Göteborg för att binda samman staden och avlasta vägtrafiken. Varje år reser drygt tre miljoner passagerare med färjorna över älven.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 18 mars.

Fler turer under kvällar och helger

Västtrafik skriver samtidigt i ett pressmeddelande att det kommer att bli fler turer under kvällar och helger på färjelinje 286 mellan Lindholmspiren och Stenpiren, samt på linje 287 som är den nya färjelinjen mellan Lundbystrand och Stenpiren som förväntas ha premiär i maj 2024.

Även med det nya avtalet kommer båda linjerna att fortsatt bekostas av Göteborgs stad och därmed vara kostnadsfria för resenärerna. Linje 286 ska köra fram till klockan 21 på vardagar och mellan klockan 9–18 under helger. I dag går trafiken till klockan 19 på vardagar och mellan klockan 11–16 under helger.

Två färjelägen försvinner

Västtrafik meddelar också att färjeläget i Lilla Bommen kommer att tas bort med hänvisning till trängsel i hamnen, vilket bedöms vara en säkerhetsrisk.

För att snabba upp trafiken på linje 285, Älvsnabben, tas även färjeläget Slottsberget på Hisingen bort.

– Det är viktigt att kollektivtrafiken är effektiv för att vara attraktiv och att fler ska vilja välja den. Genom den här förändringen kan vi snabba upp trafiken samtidigt som boende vid Slottsberget har goda resmöjligheter med buss, säger Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.