Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Forskning | Hamn/Logistik

Studie om isreducering i Luleå

I Luleå hamn påbörjas nu en studie om hur man ska minska ismassan i hamnen. En lösning kan vara att höja yttemperaturen. 

Isreduceringsprojektet görs inom ramen för projekt Malmporten, som i våras fick klartecken av mark- och miljööverdomstolen.

Höjd yttemperatur

Det viktigaste med studien blir, enligt professorerna Lennart Fransson, Luleå och Kaj Riska, Helsingfors, att kunna ”motivera den miljömässiga fördelen utifrån mindre bränsleåtgång för fartyg och bogserbåtar samt tidsvinsten som fartygen beräknas göra.”   

– Bottentemperaturen vintertid i Luleå hamn ligger kring 0,5 plusgrader. Om yttemperaturen kan höjas med någon tiondels grad, genom till exempel cirkulation av bottenvatten eller med hjälp av annat varmt vatten, så leder det till minskad istillväxt, förklarar Lennart Fransson i ett pressmeddelande.

Processavloppsvatten

Snabb isbildning skapar problem i vändområden, farledsböjar och innerhörn på kajer. Istillväxten i krossad is går tre till fem gånger snabbare jämfört med tillväxt i slät is, visar en förstudie som gjorts av projektledare Mikael Sandström och Mikael Pesula vid Sjöfartsverket. 

– Helt isfritt är inte optimalt eftersom det kostar både energi och pengar i onödan. I Uleåborg har användning av processavloppsvatten från ett företag i närheten lett till att tiden för fartygsanlöp i hamnen reducerats med upp till fyra timmar, säger Mikael Sandström. 

NDPTL

Konsultrapporten beräknas bli klar våren 2019, då ska den bästa åtgärden presenteras. Isreduceringsstudien är en av sammanlagt sex aktiviteter inom underprojektet NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) i farledsprojekt Malmporten. Totalkostnaden för de sex aktiviteterna beräknas till cirka 21 miljoner kronor, varav NDPTL bidrar med cirka åtta miljoner kronor. Resterande kostnad, cirka 13 miljoner kronor, finansieras av Sjöfartsverket, Trafikverket och Luleå hamn.