Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Strejken igång inom skärgårdstrafiken

Strejken inom skärgårdstrafiken bröt ut klockan 12 på måndagen sedan arbetsgivarna sagt nej till medlarbudet i den pågående skärgårdskonflikten.

Även det andra medlarbudet föll. Enligt Almega Tjänsteföretagen som sade nej till budet från medlarna innehöll inte avtalsförslaget någon modernisering av kollektivavtalet som med nuvarande tariffkonstruktion kostar, hävdar man, arbetsgivarna 30 procent mer än andra avtal. Arbetsgivarna är beredda att ge 6,8 procent i ett treårigt avtal, vilket den övriga arbetsmarknaden fått. 

– Vi är beredda att ge Seko 6,8 procent. Det är vad andra parter fått på arbetsmarknaden. Vi har dock ett ålderdomligt tarifflönesystem som gör att arbetsgivarnas kostnad blir 30 procent högre än för konkurrenter. Det kan vi inte acceptera, utan kollektivavtalet måste moderniseras, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen.

”Oseriöst av Almega”

Enligt Seko innehöll medlarbudet ett 36-månaders avtal och har ett värde på 6,8 procent. Vidare föreslog medlarna att en arbetsgrupp mellan parterna skulle tillsättas för att genomlysa det nuvarande kollektivavtalet. Detta skulle sedan ligga till grund för nästkommande avtalsrörelse.

– Almegas agerande kan inte annat än att betraktas som oseriöst. Å ena sidan säger de att de är beredda att ge oss 6,8 procent om vi är med på att diskutera avtalskonstruktionen. Å andra sidan säger de nej till medlarnas bud som öppnar upp för en diskussion om avtalet och som vi har sagt ja till. Nu är det upp till Almega att förklara varför de väljer att dra igång en konflikt för de människor som kommer att drabbas, säger Sekos avtalssekreterare, Valle Karlsson.

Två varsel

Sekos varslade konfliktåtgärder trädde ikraft måndagen den 4 november klockan 12. Det utökade strejkvarslet trädde ikraft tre timmar senare. Stora delar av färjetrafiken i Stockholm och delar av älvtrafiken i Göteborg berörs av strejken.

Strejkvarslet omfattar total arbetsnedläggelse, strejk, för allt arbete som utförs av Sekos medlemmar inom avtalsområdet Skärgårdstrafik. Arbetsuppgifterna försätts även i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Detta innefattar även ersättningstrafik. 

Totalt berör Sekos strejkvarsel, inklusive det utökade, 20 företag. Bland företagen återfinns bland annat Strömma Turism & Sjöfart, Waxholmsbolaget, Göteborg Styrsö Sjötrafik och Blidösundsbolaget.