Fotograf: Göteborgs Hamn / G. Assner

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Strejk i Nordens största hamn

Det är strejk i APM Terminals del av Göteborgs hamn. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 strejkar för mer inflytande.

Den pågående strejken varar under ett dygn från 07:00 tisdagen den 26 april. Sedan finns varsel om ytterligare en endygnsstrejk på torsdag.

– Vi respekterar naturligtvis fackets roll när det gäller diskussioner om löner, säkerhet, arbetsmiljö och dylika frågor, men vi finner det orimligt att en lokalavdelning ska kunna varsla om strejk för bland annat trivselfrågor, säger Henrik Kristensen, vd för APM Terminals i ett pressmeddelande.

I Göteborg sedan 2012

APM Terminals har drivit containerterminalen i Göteborgs hamn sedan 2012. Bolaget menar också att Hamnarbetarförbundet vill teckna ett eget kollektivavtal som skulle konkurrera med det befintliga kollektivavtalet med den andra fackliga motparten i hamnen, Transportarbetarförbundet, men att bolaget av formella skäl inte kan tillmötesgå det kravet.

Nya förhandlingar är utsatta till onsdagen den 27:e. Kommer parterna inte överens då blir det alltså ytterligare en strejk på torsdag.