Straits Tankers Pool uppe i 28 fartyg

Hafnia Management samarbete med japanska Mitsui OSK Lines och United Arab Chemical (UACC) fortsätter att bära frukt, nu har deras gemensamma Straits Tankers LR1 Pool utökats till 28 fartyg. Under 2012 tillförs ytterligare två nybyggen. Flottan består idag av tankfartyg i segmentet 70.000–75.000 ton dödvikt, fartygen är byggda åren 2003–2011.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.