Största någonsin från Karstensens

Karstensens Skibsværft i Skagen har levererat sitt största nybygge någonsin. Den danska marinen har tagit emot skrov nummer 400 som fått namnet Knud Rasmussen, döpt efter en känd polarforskare född på Grönland. Fartyget är det första av två patrullfartyg som konstruerats för vattnen kring Grönland. Det nya fartyget är 61 meter långt, 14 meter brett och har ett deplacement på 1.750 ton. Knud Rasmussen får 18 mans besättning och ska klara av att gå i 70 centimeter tjock is. Fartyget ska vara klart att tas i drift den 1 augusti.