Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Passagerarsjöfart

Största godsvolymen på tio år

Under de tre sista månaderna förra året hanterades 45,4 miljoner ton gods i de svenska hamnarna, en volym man får gå tillbaka till 2008 för att komma upp till. 

Totalt ankom 20.281 fartyg under det fjärde kvartalet (oktober–december) 2018 och dessa hade en total bruttodräktighet på drygt 307 miljoner ton. För samma period 2017 var siffran 19.642 fartyg och bruttodräktigheten lite drygt 298 miljoner ton, enligt Trafikanalys siffror som avser fartyg med en bruttodräktighet på över 20 ton och bygger på uppgifter som samtliga svenska hamnar och lastageplatser har lämnat in till myndigheten.  

Importen ökar

Den totala godshanteringen för perioden uppgick till 45,4 miljoner ton, vilket är den högsta siffran för månaderna sedan 2008 då 46,3 miljoner ton hanterades. Den totala godshanteringen för utrikestrafiken står för merparten, 39,1 miljoner ton, en siffra som är ganska oförändrad jämfört med perioden för 2017. Det som skiljer är att importen ökade med cirka 1,5 miljoner ton samtidigt som exporten minskade med ungefär samma siffra. Ökningen märks framför allt i jord- och skogsbruksprodukter.

Nynäshamn-Visby ökar

Godshanteringen inrikes för perioden uppgick till 6,3 miljoner ton, vilket är en mindre ökning från perioden 2017. Antalet inresta passagerare till Sverige var cirka 2,81 miljoner, vilket är något mindre än för perioden 2017. Gotlandstrafiken, som är den enda interregionala persontrafiken som finns med i Trafikanalys rapport, ökade något, vilket främst märks på linjen Nynäshamn-Visby.