Stor kampanj mot sjöröveriet

Under parollen ”Enough is enough” försöker nu en koalition av organisationer inom shippingvärlden övertyga världens länder om att öka insatserna mot den Somalia-baserade piratverksamheten. Man spaltar upp tre huvudinsatser: Dedikera betydande resurser och hitta lösningar för att få ett slut på sjöröveriet. Vidta omedelbara åtgärder för att frita kidnappade besättningar. Samarbeta inom det internationella samfundet för att säkra en stabil och fredlig framtid för Somalia och dess folk.Organisationerna vill också få ihop en halv miljon underskrifter lagom till IMO:s maritima dag den 23 september. Kampanjen stöds av BIMCO, ICS, IFSMA, IMEC, IPTA, Intercargo, InterManager, International Group of P&I Clubs, Intertanko, ISF, ITF, IUMI och SIGTTO samt nationella rederiförbund och handelsorganisationer världen över.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.