Energihamnen i Göteborg. Flytande bulk ökar inte mest, men är det största godsslaget i de svenska hamnarna.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Passagerarsjöfart

Stor godsökning i hamnarna

Godshanteringen i de svenska hamnarna ökade med närmare åtta procent under årets andra kvartal, enligt Trafikanalys senaste rapport. 

Totalt mellan april och juni i år lade 20.873 fartyg till i svenska hamnar, dessa hade en sammanlagd bruttodräktighet på drygt 322 miljoner ton. Att jämföra med motsvarande period förra året då 20.125 fartyg ankom svenska hamnar med en total bruttodräktighet på drygt 308 miljoner ton. 

Export och import

Totalt hanterades cirka 46,4 miljoner ton gods det andra kvartalet, att jämföra med förra årets 43,1 miljoner ton. Det betyder att godshanteringen för perioden ökade med hela 7,7 procent. Den hanterade godsvolymen för utrikestrafiken uppgick till cirka 39,9 miljoner ton, jämfört med förra årets 37,5 miljoner ton. Cirka 22,8 miljoner ton gods importerades och 17,1 miljoner exporterades.

Fler inrikestransporter

För inrikestrafiken var ökningen av godshanteringen procentuellt sett betydligt högre; under årets andra kvartal hanterades cirka 6,6 miljoner ton gods inrikes, jämfört med förra årets cirka 5,5 miljoner ton, en ökning på drygt 18 procent. 

Järnvägsvagnarna ökar

Ökningen är ganska jämt fördelad bland alla godsslag, men den procentuella ökningen (19 procent) rapporteras vara högst när det gäller lasttypen ”Annan last”, det vill säga skogsprodukter, järn och stålprodukter samt små containrar. Noteras kan att även godset på järnvägsvagnarna ökar, från förra årets 244.000 ton till årets 290.000 ton. Flytande bulk är det största godsslaget i ton räknat och under perioden transporterades 16,4 miljoner ton flytande bulk, vilket är en ökning med 6,5 procent jämfört med andra kvartalet förra året. 

Passagerartrafik

För passagerartrafiken märks dock inte samma ökning. Antalet inresta passagerare från andra länder ökade endast marginellt under perioden, från förra årets 3.564 miljoner till årets 3.572 miljoner passagerare. Här är det besökarna från Danmark, Norge och Tyskland som har blivit färre under året.

Färre till Gotland

Inrikestrafiken minskar för perioden april till juni, från förra årets 565.000 passagerare till årets 449.000 passagerare. Minskningen märks framför allt på rutten mellan Visby-Nynäshamn som 272.000 passagerare reste under perioden förra året och 159.000 mellan april och juni i år.