Fotograf: Mats Björklund/Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Folk/företag

Stockholm väljer MacGregor

MacGregor har vunnit en upphandling för Stockholms Hamnar. Det Göteborgsbaserade företaget ska leverera sammanlagt sju ramper, linkspans, till huvudstaden.

Fem av ramperna ska levereras tlll Värtahamen och två till hamnen i Kapellskär och de är en del av dens tora utbyggnaden Stockholms Hamnar håller på med.

Ramperna ska levereras under 2015 och 2016 och de är en vidareutveckling av linkspans som tidigare levererats till bland annat Lagesund, Risavika, Larvik och Tangier.

Utbyggnaderna i Kapellskär och Värtahamnen ska vara klara 2016.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.