Från och med nästa år kommer kryssningsfartygen att kunna elansluta vid Stadsgårdskajen. Här Queen Victoria, samt Balmoral på strömmen.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Stockholm satsar vidare på elanslutningar

Stockholms Hamnar har beviljats bidrag från Naturvårdsverket och EU för att bygga elanslutningar för kryssningsfartyg.

Det är tillsammans med de tre Östersjöhamnarna Copenhagen Malmö Port, Aarhus och Helsingfors som Stockholms Hamnar beslutat att investera i landelförsörjning för kryssningsfartyg. Förutom de positiva miljöeffekterna lokalt har samarbetet som syfte att bidra till en gemensam internationell standard i de olika hamnarna som gör det möjligt för kryssningsfartyg och rederier att investera i och elansluta enligt samma standard.

Ska byggas på Stadsgårdskajen

För Stockholms Hamnar innebär satsningen att Stadsgården ska utrustas med högspänningsanläggning för elanslutning. Kryssningsfartygen kommer då kunna stänga av sina maskiner för elproduktion och istället ta emot el från det lokala elnätet.

– Elanslutningen på Stadsgården är del av en viktig gemensam miljösatsning tillsammans med andra Östersjöhamnar. Efter ett tufft år i spåren av pandemin är det verkligen något att glädjas åt, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholms stad.

Elanslutning i Värtahamnen. Foto: Stockholms Hamnar

Delfinansieras av Naturvårdsverket

Projektet, som startar under december i år, delfinansieras av Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet och har även beviljats EU-bidrag.

– Det känns mycket glädjande och helt rätt att miljösatsningen för kryssningsfartyg i Stockholm har blivit prioriterad och beviljad bidrag både från EU och från det svenska Klimatklivet, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Arbetet med att utrusta Stadsgårdens kajlägen 167 och 160 med elanslutningar kommer att vara klart år 2023 respektive 2024.