Stena Vinga återkommer till Göteborg i juli.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik

Stena Vinga sätts in på Östersjön

Stena Line ökar tillfälligt kapaciteten på sin linje mellan Travemünde och Liepaja genom att sätta in svenskflaggade Stena Vinga. Det i väntan på nya fartyg på linjen.

Med start i dag tisdag den 30 mars utökar Stena Line tillfälligt kapaciteten på linjen mellan Travemünde i Tyskland och Liepaja i Lettland. Det genom att svenskflaggade färjan Stena Vinga sätts in på linjen under ett par veckor i april och maj. Fartyget kommer därmed att bli tredje färja på linjen och segla bredvid Stena Gothica och Urd.

– Vi ser en fortsatt ökning av efterfrågan på godstransporter från våra kunder runt Östersjön och utökar tillfälligt kapaciteten med Stena Vinga i väntan på att våra två större fartyg anländer senare i år. Stena Vinga är ett flexibelt och driftsäkert fartyg som kompletterar de andra två fartygen på linjen, säger Johan Edelman, ansvarig för Stena Lines två färjelinjer från Lettland, i ett pressmeddelande.

Sätter in nya fartyg

I slutet av förra året aviserade Stena Line en satsning på linjen genom att de befintliga fartygen Stena Gothica och Urd kommer att bytas ut mot två nya ropaxfärjor, vilket enligt rederiet kommer att innebära en ökning av fraktkapaciteten med 40 procent. Dessutom kommer överfartstiden att minskas från 27 till 20 timmar och även innebära en fast tidtabell med tolv avgångar i veckan – sex i varje riktning.

Stena Line har ännu inte gått ut med vilka fartyg det handlar om, men skriver i sitt pressmeddelande att satsningen kommer att ge resenärerna förbättrade faciliteter ombord och fler hytter, vilket ska göra att linjen blir ett mer attraktivt alternativ för transporter och resor mellan Baltikum och Tyskland.

Stående vikarien Stena Vinga

Under senaste året har Stena Vinga varit flitigt utnyttjad inom Stena Lines linjenätverk och har bland annat använts som vikarie under andra fartygs dockningar. Stena Vinga har bland annat seglat på Irländska sjön, mellan Karlskrona och Gdynia och mellan Halmstad och Grenå.

Färjan byggdes i Holland 2005 som Hammerodde för Bornholmstrafikken, men byggdes om på dåvarande STX Europe i Helsingfors under 2010 med ett extra väderdäck vilket utökade längdmetrarna ombord från 1.235 till 1500. Passagerarkapaciteten ligger på 400 personer. Stena Line tog över fartyget under 2018.