Fotograf: Stena/Marianne Ovesen

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Stena satsar på skrubber

Stena Rederis vd avslöjar att de installerar skrubbrar på två av sina roro-fartyg för att möta kraven på lägre svavelhalt. 

Stena ska prova flera olika sätt att klara kraven i seca-området. Under den pågående internationella konferensen Motorways of the Seas som hålls i Göteborgs säger Carl-Johan Hagman, vd för Stena Rederi, till Sjöfartstidningen, att de två roro-fartygen Transporter och Transit som går mellan Hoek van Holland och Killingholme, nu utrustas med skrubber.

Gasoljan är huvudspåret

– Vi har precis skrivit kontrakten, så detta är precis nytt. Annars är vårt huvudspår att köra på gasolja tills vi ser hur det går med de olika alternativen.

Stena driver samtidigt studier på LNG-drift för att kunna göra retrofit-installationer på befintliga fartyg.

Ökade kostnader

Att köra på gasolja kommer att öka kostnaderna för Stena med cirka 500 miljoner kronor per år från och med 1 januari 2015.

– Det är en enorm kostnad. Oljepriset har ju stigit med närmare 500 procent under de sannaste tio åren och kundernas vilja att dela på kostnaderna för seca-direktivet är liten, säger Carl-Johan Hagman.

Dan Sten Olsson kommenterade nyligen i Göteborgs-Posten det faktum att rederidelen i Stenasfären går sämst. Förlusterna är stora.

Kommer Stena Rederi att överleva seca-direktivets krav?

– Ja, vi överlever, bara konkurrensneutralitet kommer. Tills dess för vi diskussioner med våra viktigaste kunder om att dela på kostnaderna. Det är onekligen en utmaning.

Han tillägger lakoniskt att seca-direktivet bara är ytterligare en händelse i den redan pressade sjöfartsbranschen.

Du säger konkurrensneutralitet, inbegriper det tonnageskatten? 

– Till slut måste rationaliteten segra. Att vi inte fått tonnageskatt redan beror på en icke existerande sjöfartspolitik. Idag har vi bara 97 svenskflaggade fartyg och vill vi ha nya rederier i det här landet, måste vi få tonnageskatt.

Carl-Johan Hagman anser att svensk politik faktiskt vänt en hel industriverksamhet ryggen genom att inte redan ha infört tonnageskatt.

Kommentarer

 • Anonymous

  Vem skall leverera skrubber systemen ?

 • Anonymous

  Wärtsilä

 • H. E

  Staten gynnar bara verksamheter man kan äga och styra som t ex järnvägar.
  Även landsvägssektorn där t ex statsägda Post Nord köper upp åkerier och konkurerar om industrigodset gynnas. Lustigt att just transportsektorn skall vara en sån lekstuga för olika statliga och kommunala aktörer, svenska såväl som utländska.

 • Anonymous

  Dan Sten Olsson, inte Ohlson.

 • Anonymous

  Jag förmodar att typen av scrubber ska kondensera svavlet med sprinkler. Sprinklervattnet som då blir rejält surt spolas sedan ut i havet. Om de kör på olja med 4,5% svavelhalt och 40 ton olja per dygn och fartyg innebär det att ca 6 ton koncentrerad svavelsyra spolas ut i havet per dygn. Jag hoppas verkligen att de ska neutralisera det extremt försurade vattnet innan de släpper ut det i havet. Kaustiksoda är inte särskilt dyrt. Emulsionen, gips, kan de sälja till ett gott pris. DET – vore revolutionerande, och glädjande för alla som har brutit armen.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.