Polenfärjan Stena Nordica är Stena Lines åttonde fartyg som fått AI-systemet Stena Fuel Pilot.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö | Färjetrafik

Stena Nordica blir åttonde Stenafärjan med AI

Stena Lines arbete med att använda artificiell intelligens för att optimera färjornas bränsleförbrukning fortsätter. Senast i raden att få AI-assistenten Stena Fuel Pilot är Stena Nordica mellan Karlskrona och Gdynia.

Under 2020 antog Stena Line ett nytt miljömål där rederiets totala koldioxidutsläpp ska sänkas med 30 procent till 2030 för att senast 2050 vara helt fossilfria. Ett av stegen för att nå det målet är den egenutvecklade AI-assistenten Stena Fuel Pilot, ett verktyg som kombinerar artificiell intelligens med nautisk kompetens och data från en lång rad källor såsom vågor, strömmar, vind, djup, fartygets specifikationer och tidtabellen.

Kombinerar kompetenser

Resultatet blir ett stöd till färjornas befälhavare att köra på det mest bränsleeffektiva sättet och därmed minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

– Vi arbetar parallellt med att minska bränsleförbrukningen från våra befintliga fartyg och samtidigt utveckla morgondagens teknik, fartyg och bränslen. Detta är ett lysande exempel på hur vi kombinerar modern AI-teknik med den stora nautiska kompetens våra sjöbefäl besitter för att tillsammans minska vår miljöpåverkan, säger Erik Lewenhaupt, hållbarhetschef på Stena Line i ett pressmeddelande.

Åtta färjor har systemet

Senaste färjan att få tekniken är Stena Nordica som trafikerar mellan Karlskrona och Gdynia. Fartyget är det åttonde i rederiets flotta där systemet installerats.

Satsningen startades redan under 2018 som en pilotstudie ombord på Stena Scandinavica som trafikerar mellan Göteborg och Kiel. Därefter har även linjesystern Stena Germanica fått systemet, liksom Stena Danica som går mellan Göteborg och Fredrikshamn och Stena Nautica som seglar mellan Halmstad och Grenå. Även de båda Tysklandsfärjorna Mecklenburg-Vorpommern och Skåne som går mellan Trelleborg och Rostock har AI-systemet, samt Stena Flavia som trafikerar mellan Nynäshamn och Ventspils.