Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Miljö

Stena Line testar AI

Artificiell intelligens ska stödja befälhavare och styrmän i sitt arbete med att bränsleoptimera i ett pilotprojekt ombord på Stena Scandinavica.

2021 ska hela Stena Lines verksamhet assisteras av artificiell intelligens, AI, enligt ett övergripande mål. Som en del i utvecklingen mot detta testar rederiet nu att låta AI stödja befälhavare och styrmän ombord på Stena Scandinavica för att minska bränsleförbrukningen.

Pilotprojektet genomförs i nära samarbete med teknikföretaget Hitachi. AI-modellen, som är speciellt utvecklad för att användas ombord, ska lära sig att förutse det mest bränsleeffektiva sättet att driva ett visst fartyg på en bestäm rutt.

Under utveckling

– Modellen går igenom ett stort antal olika scenarier innan den föreslår den mest optimala rutten och de bästa inställningarna för bränsleoptimering under resan. Tack vare AI har vi nu möjlighet att ta hänsyn till ett stort antal faktorer, som exempelvis strömmar, väderförhållande, vattendjup och hastighet genom vatten i fler kombinationer än vad som tidigare varit möjligt att göra manuellt, säger Lars Carlsson, Head of AI på Stena Line.

Modellen är under utveckling och om den blir framgångsrik hoppas rederiet att den ska bidra till målet att minska den årliga bränsleförbrukningen ombord med 2,5 procent.

Arbetet sköts under överinseende av Senior Master Jan Sjöström som arbetat med bränsleoptimering inom Stena Line de senaste 40 åren.

”Vi assisterar AI”

– Eftersom modellen fortfarande utvecklas är det för tillfället kanske mer vi som assisterar AI än tvärtom, men det är en otroligt rolig och belönande process. Vi har gjort justeringar efter varje resa under ungefär fyra veckor och det är fantastiskt att se hur snabbt den lär sig och ständigt förbättras, säger Jan Sjöström, Senior Master på Stena Scandinavica.

Målet är att skapa en så precis modell att den kan utgöra ett ultimat beslutsunderlag för kaptenen och styrmännen ombord när de planerar en resa. Om AI exempelvis skulle kunna bidra med exakta förutsägelser kring strömförhållande, vilket är en av de mer komplexa faktorerna idag, skulle det hjälpa även den mest erfarna kaptenen eller styrmannen.

Pågår året ut

Pilotstudien ombord på Stena Scandinavica, som trafikerar linjen Göteborg-Kiel, är den första av flera tester inom rederiet under 2018. Projektet kommer utvärderas i slutet av året. Därefter beslutas det om hur Stena Line ska gå vidare med implementering av AI-assistans på sina 38 fartyg.

– Vi är stolta över att arbeta med Stena Line för att utveckla och implementera AI-teknologi som kommer att skapa värde för både företaget och miljön. Genom att arbeta tillsammans, och på så sätt kombinera verksamhetsexpertis med data och AI, har Hitachi och Stena Line lyckats visa hur digitalisering kan användas för att optimera existerande förutsättningar och därmed skapa ett bättre resultat, säger Ram Ramachander, Chief Digital Officer på Hitachi Europe Ltd.