Fotograf: Stena Line

Kategori: Haveri

Stena Line om incidenten i Verkö hamn

Stena Line klargör nu vad som hände häromdagen då Stena Spirit drabbades av maskinfel då hon skulle angöra Verkö hamn i Karlskrona. 

Rederiets kommunikationsansvariga Carl Mårtensson understryker att det inte skedde någon kollision med fartyget NKT Victoria i samband med händelsen.

Inga skador hittade

– Däremot slets en boj som tillhörde NKT loss. Den ska nu återställas. Stena Spirit hade också bottenkänning i samband med händelsen, inga synliga skador kunde dock noteras vid den inspektion av samtliga inblandade fartyg som gjordes direkt efter incidenten. Fartygen kollades både ovan och under vattenlinjen med dykare.

Utreds inte

Carl Mårtensson tillägger att enligt vad Stena Line vet kommer ingen myndighet att utreda händelsen i efterhand. Det hela ledde inte till mera än att Stena Spirits kvällsavgång från Karlskrona försenades med två timmar.