Fotograf: Stena Line

Kategori: RoRo

Stena Line ökar kapaciteten Irland–Frankrike

Inför Brexit fördubblar Stena Line fraktkapaciteten och antalet seglingar på sin linje mellan Rosslare på Irland och Cherbourg i Frankrike.

Från och med den 4 januari 2021 kommer roro-fartyget Stena Foreteller att segla tillsammans med ropax-fartyget Stena Horizon på linjen Rosslare–Cherbourg. Stena Foreteller och Stena Horizon kommer att göra 12 seglingar per vecka.

3.000 filmeter

Stena Foreteller tillför ytterligare 3.000 längdmeter fraktkapacitet till linjen Rosslare–Cherbourg. Redan nu är linjen en viktig transportlänk mellan Irland och kontinenten, men förväntas bli ännu viktigare efter Storbritanniens utträde ur EU vid årsskiftet.  

– Vi har sett en ökad efterfrågan från våra kunder för mer fraktkapacitet på linjen mellan Rosslare och Cherbourg, den snabbaste sjövägen mellan Irland och Frankrike. Att snabbt kunna svara på marknadens behov och önskemål med vår flexibla flotta är en av Stena Lines största styrkor, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson i ett presasmeddelande. 

Logistiskt nätverk

Stena Line opererar trafik på totalt sex färjelinjer på Irländska sjön med cirka 240 seglingar varje vecka. Dessa uppges vara en viktig del av det logistiska nätverket mellan Irland och Frankrike, men även över Storbritannien och vidare över Nordsjön, där Stena Line trafikerar ytterligare fyra färjelinjer.