Trafiken mellan Göteborg och Skagen inleddes med den inhyrda Østersøen.

Fotograf: Stena Line

Kategori: Färjetrafik

Stena Line fyller 60

I dag, den 28 september 2022, firar Stena Line sin sextioårsdag som färjerederi, uppger rederiet i ett pressmeddelande.

Rederiet grundades av entreprenören Sten A Olsson, som i december 1962 inledde passagerartrafik mellan Göteborg och Skagen med den inhyrda, sidoportsförsedda färjan Østersøen. Redan hösten 1962 hade ett dansk rederi gjort ett misslyckat försök att inleda trafik på samma linje med samma fartyg.

Expansion

Sten A Olsson lyckades emellertid bättre även om Østersøen återlevererades till sin ägare Bornholmstrafiken redan i februari 1963. Linjen fick snart namnet Stenalinjen, ett namn som internationaliserades till Stena Line.

Efter att ha etablerat rutten till Skagen och senare även Fredrikshamn, öppnade Stena Line en direktlinje Göteborg–Kiel 1967, uppger rederiet i ett pressmeddelande. Genom strategiska företagsförvärv etablerade Stena Line under ledning av Sten A Olssons son Dan Sten Olsson på 1980- och 1990-talen sina första linjer från Nederländerna till Storbritannien och vidare därifrån till Irland. Stena Line etablerade sig på rutten från Karlskrona till Gdynia 1995 och den utgör grundvalen för vad som idag är en av Stena Lines mest dynamiska och expanderande affärsregioner.

Grön omställning

Enligt pressmeddelandet blir nästa stora utmaning för Stena Line, liksom för hela transportsektorn, den gröna omställningen med projekt som metanolfärjan mellan Göteborg och Kiel, E-Flexerfärjorna, samt ambitiösa elektrifieringsprojekt.

– På Stena Line glömmer vi aldrig vårt ursprung. Sten A Olsson var en verklig entreprenör, och det var hans framåtanda, flexibilitet och aldrig sinande nyfikenhet som formade vårt DNA. Under de sex decennier som har passerat sedan han startade sin första färjelinje, har vi fortsatt att utmana de förhärskande idéerna och affärsmodellerna i vår bransch. Detta är vad som har möjliggjort vår utveckling till ett ledande färjerederi. Vi ser nu med stor iver fram emot att fortsätta vår resa in i framtiden med ytterligare expansion och hållbara lösningar, säger Niclas Mårtensson, vd Stena Line.