Stena Vision går i trafik mellan Karlskrona och Gdynia.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Arbetsmarknad

Stena Line byter flagg på Stena Vision – inga sägs upp

Stena Line förhandlar just nu med sjöfartsfacken om att genomföra ett byte från svensk till cypriotisk flagg på Stena Vision. Dock menar rederiet att det inte är fråga om uppsägningar.

Stena Line förhandlar just nu med Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen om att genomföra ett flaggbyte från svensk till cypriotisk på färjan Stena Vision som trafikerar på linjen mellan Karlskrona och Gdynia. Det som ett led i en översyn av de olika flaggor som Stena Line använder sig av och som rederiet inledde i höstas. 

– Det började egentligen med Brexit, att vi såg över flaggorna och hur bemanningen ska se ut i hela nätverket. Vi valde den cypriotiska flaggen eftersom det är en av världens största och eftersom det är en flagg som inte är ny för oss på något sätt, säger Carl Mårtensson, presschef på Stena Line till Sjöfartstidningen.

Inte fråga om uppsägningar

Carl Mårtensson poängterar att det inte är någon fråga om arbetsbrist och att ingen kommer att bli av med sitt jobb. Flaggbytet är sammankopplat med det sedan tidigare aviserade flaggbytet på Mecklenburg-Vorpommern som går mellan Trelleborg och Rostock och som har tysk flagg i dag.

– Där är det nu förhandlat och klart med de tyska arbetstagarrepresentanterna så att vi kommer att flagga in Mecklenburg-Vorpommern den 1 juli. På så sätt kommer vi att ha lika många svenskflaggade fartyg även efter detta, åtta stycken, säger han och fortsätter:

– Beroende på förhandlingarna så är ambitionen att det uteslutande ska vara polsk besättning på Stena Vision, men initialt kommer det att vara svensk och polsk. De andra två fartygen på linjen (Stena Spirit och Stena Nordica) har Bahamasflagg i dag och där jobbar framförallt polska sjömän så på det sättet blir det mer enhetligt på linjen, säger han.

Byta fartyg är inget ovanligt

Rederiets plan är att alla färjor i trafik på Danmark och Tyskland ska ha svensk flagg, vilket betyder Mecklenburg-Vorpommern och Skåne mellan Trelleborg och Rostock, Stena Scandinavica och Germanica mellan Göteborg och Kiel, Stena Nautica mellan Halmstad och Grenå, samt Stena Danica och Stena Jutlandica på Göteborg–Frederikshamn och Stena Vinga som just nu trafikerar mellan Travemünde och Liepaja.

Även om rederiet menar att ingen kommer att förlora sitt arbete genom omflaggningen av Stena Vision, så kommer många att behöva byta båt, vilket dock inte Carl Mårtensson ser som något ovanligt.

– Personalen har en rederianställning så det är inte särskilt ovanligt att man byter mellan de svenskflaggade fartygen, säger han.